2019 Oplossingsgericht

Oplossingsgericht denken en gebruikmaken van elkaars inzichten.
Verschillende vraagstukken werden aan de leerlingen voorgelegd.

1

2

3