2019 Museon

Bezoek aan het Museon in het kader van ons thema: 17 Global Goals.
Het Museon gebruikt die 17 doelen als uitgangspunt in de tentoonstelling One Planet. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: gezondheid, energie, duurzaamheid en discriminatie. Bij 17 tentoonstellingsonderdelen komen de doelen met behulp van tekst, beeld, interactiviteit en collectie aan de orde.

1

2

3

4