2016 TU Delft

Op 4 juli bezochten we de Technische Universiteit Delft, waar de wethouder Onderwijs van Den Haag ook nog een kijkje kwam nemen en de leerlingen toesprak.