SU: Leren van de toekomst

Interview met Jannette Beenhakker, coördinator Schilderswijk University

 

De kinderen van de Schilderswijk University zijn bovengemiddeld slim en worden hier op andere gebieden dan taal en rekenen uitgedaagd. Ontdekken en ontwikkelen staat hier centraal. Vrijwillig op zaterdag naar school. Niet omdat het moet, maar omdat het mag!

Meerwaarde voor de toekomst

De directeur van de Ostadeschool in de Schilderswijk constateerde dat een bepaalde groep kinderen nog meer en anders wilde leren, naast datgene wat er op hun gewone school gebeurt. Samen met de Stichting Brede Buurtschool en in overleg met de gemeente is in 2014 de Schilderswijk University met subsidies opgericht en voorziet in de behoefte aan aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod. Inmiddels zijn alle 36 beschikbare plaatsen ingenomen door gemotiveerde kinderen van verschillende basisscholen uit de wijk. Vanaf 2016 is er ook een University in de wijk Escamp.

“Er is gekozen voor een onderwijsconcept dat deze leergierige kinderen voor de toekomst meer brengt om succesvol te zijn als het gaat om studie, werk en vrijetijdsbesteding. Het is vernieuwend en totaal anders dan wat er op andere lesvoorzieningen gedaan wordt zoals bijvoorbeeld kopklassen of plusklassen. Het is een ander onderwijsconcept met een focus op het wetenschappelijk onderwijs”, legt Jannette uit.

Regie over eigen ontwikkeling

Er wordt in twee groepen gewerkt, maar de leerdoelen zijn individueel bepaald. De kinderen hebben de regie over hun eigen ontwikkeling. Dat begint bij doelen stellen. Aan de hand van thema’s wordt er met elkaar gewerkt. De leerlingen werken met hun eigen e-portfolio om hun ontwikkeling te volgen en vast te leggen. Dit is een verzameling van alle thema’s, doelen, tussenevaluaties, werkstukken en zelfreflecties. De kinderen kunnen maximaal 3 jaar, vanaf groep 6, de lessen aan de SU volgen. Het is niet alleen het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat ook om motivatie. De kinderen zijn zeer gemotiveerd en willen graag leren en onderzoeken.

Het gaat om het groter maken van hun wereld zodat ze in de wekelijkse 3 uur op zaterdag voldoende geprikkeld worden om vervolgens zelf verder op onderzoek uit te gaan.

Verder kijken dan hun eigen horizon

De kinderen worden op de Schilderswijk University uitgedaagd en gestimuleerd om verder te kijken dan hun eigen horizon. Zo wilde een meisje altijd al juf worden. Na een bezoek met de University aan TU Delft wil ze architect worden. Er opent zich een wereld waar ze ineens een concreet beeld bij hebben. Ouders worden ook meegevraagd op excursie. Zij hebben dan een beter beeld van wat hun kinderen leren. De ouders ervaren de mogelijkheden van universitaire studies door de excursies naar universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft. “We werken aan drempels verlagen. We zijn geen wijkcentrum. De kinderen in deze wijk zijn al goed voorzien in allerlei activiteiten. Wij onderscheiden ons in het feit dat ons aanbod bijdraagt aan het onderwijs van het kind. Het is geen vrijetijdsbesteding, maar we investeren in hun leerontwikkeling en met een focus op vervolgopleidingen. De leerprofielen geven een duidelijk beeld van wat de kinderen nodig hebben om straks naar de universiteit te kunnen gaan. Dat vraagt om persoonlijkheidskenmerken die wij aanspreken. Wat zijn stimulerende persoonlijkheidskenmerken en waar moeten we aan werken. Naast cognitief valt er ook pedagogisch bij de leerlingen nog veel te doen.

De kinderen kunnen met hun niveau makkelijk werken aan allerlei opdrachten, maar de uitdaging van de Schilderswijk University zit volgens Jannette in het laten volhouden en laten ervaren dat ze het zelf kunnen, ook bij tegenslagen. Dat zijn de voorwaarden om de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. “Daar zit de uitdaging, want daar worden ze sterk. De sociaal emotionele ontwikkeling.”

De ontwikkeling van de kinderen is het grootste succes. De resultaten van hun leerontwikkeling is af te zien uit de producten die ze opleveren en in het e-portfolio.“De kinderen ervaren op de Schilderswijk University dat ze succesvoller zijn dan op school, omdat ze sneller kunnen leren en veel zelf kunnen doen. Hun zelfbeeld verbetert, de kinderen zijn weer blij met zichzelf en de ouders zijn enthousiast.”

Toekomst van de Schilderswijk university

De Schilderswijk University hoopt op bestaanszekerheid en dat ze voor de langere termijn verzekerd zijn van subsidie. Nu kunnen zij geen beleid maken en investeringen voor de lange termijn doen en dat beperkt wel in keuzes en mogelijkheden. Er is ook behoefte aan begrip voor de activiteiten. Jannette nodigt daarom schoolleiders, docenten en ouders uit zich te verdiepen in wat de University kan betekenen voor deze groep kinderen.

“Ik vind het mooi werken dat we consequent werken met evalueren en reflecteren. We zien hier de kinderen in groeien. Als wij vragen stellen, krijgen we een vraag terug. Als de regie bij hen zelf ligt, leren ze beter problemen op te lossen. Ze zijn niet gewend om vast te lopen, want ze weten al meer. Omdat wij aan die plafonds trekken, lopen ze tegen hun grenzen aan. Vertrouwdheid en durf brengen wij aan door ze uit te dagen. Daar worden ze sterker van. Ze stimuleren elkaar hier ook in. Onze docenten zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en dit type onderwijs. Dat is een sleutel tot succes en is onmisbaar”.