SCOH nieuws over de SU

EXTRA UITDAGING BIJ DE SCHILDERSWIJK UNIVERSITY

 

Het is zaterdagochtend tien uur in de Schilderswijk. Bij buurtcentrum SamSam verzamelen kinderen, ouders en leerkrachten zich voor een leuk uitje. Ze bezoeken de open dag van een gymnasium. De kinderen maken deel uit van de Schilderswijk University, een groeiende zaterdagschool voor slimme kinderen uit de wijk die extra uitdaging nodig hebben. Ook kinderen van de Prinses Ireneschool van SCOH gaan hier ieder weekend naartoe.


Meer in hun mars

Ongeveer 35 leerlingen van vijf verschillende scholen komen zaterdags naar de Schilderwijk University. Een van die scholen is de Prinses Ireneschool, waarvan vier kinderen uit groep 6 en 7 meedoen aan het programma. De Schilderswijk University is niet in het leven geroepen om achterblijvers in het weekend bij te spijkeren. De school besteedt juist aandacht aan kinderen die aanvulling nodig hebben op wat ze op school leren. Zij worden uitgedaagd en komen daarnaast in aanraking met een wereld die zij niet altijd van huis uit leren kennen. Directeur Irene de Raad vertelt: “We kwamen met de Schilderswijk University in contact toen bekend werd dat de Stichting Brede Buurtschool iets wilde doen in de wijk voor kinderen die meer in hun mars hebben. Daar wilden we graag aan meewerken.”


Beste uit zichzelf halen

De kinderen op de Schilderswijk University komen uit groep 6, 7 en 8.  De leerlingen werden in eerste instantie toegelaten wanneer ze op taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling een A of 1 behaalden op de Cito-toetsen. Tegenwoordig zijn de eisen verbreed en zijn ook kinderen welkom die op één vak een iets lagere score hebben. Irene is blij dat er meer mogelijkheden komen voor aanmelding. “Als leerkracht heb je een goed beeld van de kinderen die in je klas zitten. Het komt wel eens voor dat we een kind zien dat heel goed presteert en meer aankan, maar net niet voor alle vakken het hoogste cijfer behaalt. Zo’n kind kan op de Schilderswijk University juist het beste uit zichzelf halen.”


Activiteiten

De activiteiten die bij de Schilderswijk University op het programma staan zijn gevarieerd. Bij de ochtenden in het buurthuis worden leerlingen uitgedaagd om kritisch, praktisch en analytisch te denken. Dat leren ze bijvoorbeeld aan de hand van proefjes en onderzoekjes. Ook op creatief gebied krijgen de kinderen les. Zo is in maart een theaterworkshop georganiseerd. Naast de ochtenden die ze in het buurthuis doorbrengen, gaan de kinderen regelmatig op excursie. Om te leren, zoals bijvoorbeeld uitstapjes naar musea, maar ook om op bezoek te gaan bij universiteiten en hogescholen. Zodat ze een beter beeld krijgen van wat er later allemaal mogelijk is. Veel ouders gaan mee met die excursies, om met eigen ogen te zien wat hun kinderen meemaken. Irene: “Je merkt op school dat kinderen enthousiast zijn. Vooral de uitjes maken veel indruk. De kinderen verbreden hun kijk op de wereld en nemen hun ouders daarin mee. En over die bijzondere ervaringen vertellen ze graag op school, waardoor ook andere kinderen geïnspireerd raken.”